Villkor

Välkommen till instantbanking-casinos-se.top och tack för att du besöker vår webbplats. instantbanking-casinos-se.top (nedan kallad 'webbplatsen', 'vi', 'oss' eller 'vår') erbjuder en mängd olika tjänster genom vår webbplats, inklusive men inte begränsat till spelrecensioner, kasinoguider, nyheter om spelindustrin och relaterad information. Genom att använda eller registrera dig på vår webbplats accepterar du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder eller registrerar dig på vår webbplats. Om du inte accepterar alla villkor och bestämmelser i dessa användarvillkor är du inte behörig att använda vår webbplats och våra tjänster.

Allmän användning av webbplatsen

Genom att använda vår webbplats garanterar du att du är lagligt behörig att ingå avtal och att du följer alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Du godkänner att du inte får använda vår webbplats för några olagliga ändamål eller på något sätt som kan skada, inaktivera eller på annat sätt överbelasta vår webbplats eller störa andra användares användning och njutning av webbplatsen.

Du samtycker också till att inte försöka få obehörig åtkomst till någon del av vår webbplats, användarkonton, datorer eller nätverk som är anslutna till vår webbplats genom hacking, lösenordsstöld eller något annat olagligt medel.

  • Du kommer inte att skada, störa eller stjäla data från vår webbplats.
  • Du kommer inte att förtala, trakassera, hota eller missbruka någon annan användare av vår webbplats.
  • Du kommer inte att använda någon form av automatisk teknik, inklusive men inte begränsat till robotar, spindlar eller skrapor, för att samla in data från vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller blockera din åtkomst till vår webbplats utan förvarning om vi anser att du bryter mot dessa användarvillkor eller om du på annat sätt stör vår webbplats eller våra användares upplevelse.

Ansvarsfriskrivning

All information och material som erbjuds på vår webbplats tillhandahålls endast i informations- och underhållningssyfte. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten eller aktualiteten av informationen på webbplatsen. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella fel eller utelämnanden i informationen eller eventuell förlust eller skada som kan uppstå genom användningen av informationen.

  • Vi ger ingen garanti för att vår webbplats kommer att vara tillgänglig, oavbruten eller felfri.
  • Vi tar inte ansvar för eventuella tekniska problem, systemfel eller andra störningar som kan påverka din användning av vår webbplats.

Ändringar och uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Du ansvarar för att regelbundet granska dessa användarvillkor för att vara medveten om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av vår webbplats efter ändringar av dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av de ändrade användarvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller avsluta alla eller några av våra tjänster eller funktioner på vår webbplats när som helst utan förvarning.